Número 1 (1995) Número 2 (1996) Número 3 (1997) Número 4 (1998) Número 5 (1999) Número 6 (2001) Números 7 e 8 (2002/2003) Números 9 e 10 (2003/2004) Número 11 (2005) Número 12 (2006)
 

7-8
-2002/2003-

 


Vieites, M. F.
Antón Villar Ponte tradutor. Apropiación e recreación do ideario artístico do movemento dramático angloirlancés do Abbey Theatre.
 
Fernández Rodríguez, A. Métodos e estratexias para traducir as lexías complexas. O caso dos refráns.
 
Dasilva, X. M. A cuestión é non matar as palabras... (sobre as traizóns de Aquilino Iglesia Alvariño como traduttore).
 
González Liaño, I. Tradución e xénero. O feminismo de Rosalía de Castro traducido ó inglés.
 
Álvarez Lugrís, A. Notas para o estudo da hipótese da explicitación.
 

 

 

Maure Rivas, X. Traducir ciencia en Galicia.
 
Narvaja de Arnaux, E. Globalización e lingua. A colonización da lingua científica.
 

Álvarez Pousa, L.

Xornalismo e ciencia. Cómo asegurar a percepción científica do viaxeiro.

Fernández Salgado, B.

Tradución científica e normalización lingüística.
 

 

Aguirre Moreno, J. L.
Álvarez Lugrís, A.
Gómez Guinovart, X.
Aplicación do etiquetario morfosintáctico do SLI ó corpus de traducións TECTRA.
   
Le Cam, N. Reflexións comparativas sobre os proverbios bretóns e galegos do ámbito mariñeiro.
 

 

 

Meyer, F. Sindhartha en galego.
 
Veiga, C. A tradución de Xeo e lume.
 

Almazán García, E.

Os ingredientes da apócema máxica: lealdade ó noso e ó alleo en Harry Potter e a cámara dos segredos.

De Toro, A.

Traducir poesía irlandesa contemporánea: viaxe a Ítaca.
 

 

 

Reimóndez Mellá, M. The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti.
 
Constenla, G.
Dasilva, X. M.
Unha escolma xornalística de Plácido R. Castro (Xulio Ríos, ed.), Peter Newmark.
 
Álvarez Lugrís, A.
Vello ceo nórdico.
 
Rodríguez Barcia, M. Recensións de Bivir.
 

 

 

Constenla Bergueiro, G.

A tradución para o galego na entrada do milenio: reconto dos libros traducidos nos anos 2000 e 2001.

 
Dasilva, X. M. O padre Sarmiento, teórico da Tradución.
 

Decreto 267/2002, do 13 de xuño, polo que se regula a habilitación profesional para a tradución e a interpretación xurada doutras linguas para o galego e viceversa.
 
  Notas para os autores.
 

Necrolóxicas.