Número 1 (1995) Número 2 (1996) Número 3 (1997) Número 4 (1998) Número 5 (1999) Número 6 (2001) Números 7 e 8 (2002/2003) Números 9 e 10 (2003/2004) Número 11 (2005) Número 12 (2006)
 

1
-1995-

 


Noia Campos, M.ª C.
Historia da tradución en Galicia no marco da cultura europea.
 
González Millán, X. Cara a unha teoría da tradución para sistemas literarios "marxinais". A situación galega.
 
Koss, A. Dúas versións rusas da cantiga de Meendiño: problemas da recodificación do texto orixinal.
 

 

 

Guinovart, J. G.
Lorenzo, A.
Glosario de termos informáticos galego-inglés-
-castelán.
   
Gómez Clemente, X. M.ª Fraseoloxía galega e portuguesa: o verbo andar como núcleo de unidades fraseolóxicas I.
 
Vidal Figueroa, T. "Presuntos" falsos amigos entre portugués e galego I.
 

 

 

García Cancela, X. Tradución administrativa.
 
Cabana, D. X. Sobre a fidelidade.
 
González Muñoz, F. Tradución de poesía greco-latina.
Rodríguez Baixeras, X. Un breve fragmento de A. Manzoni en galego: O Adio, Monti.
 

 

 

Bergueiro Constenla, G.
Manual de traducción, Peter Newmark.
 
González Millán, X. Contemporary Translation Theories, Edwin Gentzler.
 
Vilaboi Freire, P. Galicia vista por un inglés, Aubrey F. G. Bell.
 

 

 

Sánchez Rodríguez, E.

Aspectos da tradución nos organismos internacionais.

 
  Traducións, 1993-94. Axudas á tradución. Simposio de tradución.
 

 

 

VV. AA. Sumario do anexo de Viceversa n.º1: "Actas do 1.º simposio galego de tradución".