A revista Viceversa, dedicada a recoller traballos sobre a tradución en Galicia, comezou a publicarse no ano 1995 coa intención de encher un baleiro que existía nas nosas revistas científicas. Había pouco que se puxera en funcionamento a licenciatura de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo e a consolidación destes estudos era un feito evidente que demandaba unha publicación na que se puidese recoller, basicamente, a produción científica dos profesores dedicados ó ensino da tradución, a reflexión dos propios tradutores sobre o seu labor e unha serie de traballos que puidesen servir de axuda práctica ós estudantes de Tradución e Filoloxía Galega. Para isto pensouse nunha revista con seccións definidas:

 

1. Historia e teoría da tradución
Publicáronse artigos orixinais de investigadores galegos e estranxeiros sobre historia e teoría da tradución.


2. Instrumenta
As contribucións desta sección son eminentemente prácticas, orientadas á presentación de traballos sobre distintos temas: terminoloxía, fraseoloxía, ortografía técnica, comparación de linguas, etc.


3. Traducións xustificadas
Os tradutores reflexionan sobre o proceso da tradución, partindo do seu propio labor.


4. Críticas e recensións
Pretende recoller algunhas opinións sobre as traducións publicadas en galego e sobre libros, en calquera lingua, relacionados coa disciplina.


5. Informacións
Congresos, reunións da FIT, etc.


Durante estes anos que a revista se leva publicando, temos que salientar o traballo de tódolos membros do consello de redacción, en especial o daqueles que estiveron na dirección e na secretaría da revista, xa que sen eles a revista non podería ir para adiante.

Esperamos que esta páxina sexa de utilidade para tódalas persoas interesadas na tradución e, sobre todo, na cultura e lingua galegas.