Número 1 (1995) Número 2 (1996) Número 3 (1997) Número 4 (1998) Número 5 (1999) Número 6 (2001) Números 7 e 8 (2002/2003) Números 9 e 10 (2003/2004) Número 11 (2005) Número 12 (2006)
 

3
-1997-

 


Toury, G.
A tradución á lingua hebrea.
 
Filgueira Valverde, X. A tradución dos clásicos no Rexurdimento galego.
 
Pociña, A. Traducións das linguas clásicas ó galego.
 
Koss, A. Un caso de semiótica: unha cita anónima nun texto literario e os problemas da súa traslación.
 
Tirkkonen Condit, S. Un marco común para a tradución e a lingüística.
 

 

 

Vidal Figueroa, T.
"Presuntos" falsos amigos entre portugués e galego II.
 
Álvarez Lugrís, A. O tradutor e as malas compañías.
 
Santos Suárez, L. Influencia do mundo rural na creación do refraneiro galego, castelán e inglés: estudo comparativo.
 

 

 

Aleixandre, M.ª P. J. Navegando con Lewis Carroll á procura do Carbairán.
 
Araguas, V. Traballo de campo de Seamus Heaney
 
Brault, L.
González, H.
Capital da dor: traducir e facer do lector un cómplice.
Harguindey Banet, H. Rimas e ritmos, alusións e xogos nun conto de Prévert.
 
Lama López, M.ª X. E. T. A. Hoffman: visionario, teórico e documentado. (Apuntamentos sobre unha tradución).
 

 

 

Luna Alonso, A.
A guerra das linguas, J. L. Calvet.
 
Luna Alonso, A. Capital da dor, Paul Eluard.
 
Gómez Clemente, X. M.ª Them and Other Stories, X. L. Méndez Ferrín.
 
Maure Rivas, X. Terra, mar e lume, poesía de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro e Serbia.
 
Álvarez Lugrís, A. Descriptive Translation Studies and Beyond, Gideon Toury.
 

 

 

Pociña, A.

Rosalía en grego moderno.

 
Constenla, G. Traducións, 1996.
 
Sánchez, O. Noticias da F. I. T. (Federación Internacional de Tradutores)