Número 1 (1995) Número 2 (1996) Número 3 (1997) Número 4 (1998) Número 5 (1999) Número 6 (2001) Números 7 e 8 (2002/2003) Números 9 e 10 (2003/2004) Número 11 (2005) Número 12 (2006)
 

5
-1999-

 


Ferro Ruibal X.
Reflexións verbo da tradución da Biblia ó galego.
 
Venuti, L. A reacción contra o modernismo: a poesía italiana moderna e a súa tradución anglo-
-americana.
 
Beattie, J. Escribir e traducir na periferia: o caso de Dubliners de James Joyce en galego.
 

 

 

Yuste Frías, J.
Ortografía técnica nos textos franceses (I): as abreviaturas.
 
Gómez Guinovart, J. A neoloxía terminolóxica informática en castelán, catalán e galego.
 
Posada Sáez, B. Glosario trilingüe do léxico da gaita: galego-castelán-inglés.
 

 

 

Dobao, X. A. Arredor da tradución de poesía ó galego. Co adaxo de Ferros e ameixas.
 
Gómez Pato, R. Abecedario dunha traizón. (Acerca da tradución do Libellus de Natura Animalium - Libriño sobre a natureza dos animais).
 

Gracián, A.

A tradución das Memorias de Hadrián de Marguerite Yourcenar.

Pillado, E.
Villalta, L.

Arredor da Mandrágora de Machiavelli.
 

 

 

Yuste Frías, J.
Problemas e solucións para a aprendizaxe da lingua xurídica en tradución. (Reflexións en torno ó libro Introduction à la langue juridique française de Christine Schmidt).
 
Álvarez Lugrís, A. Memes of Translation. The Spread of Ideas in Translation Theory, Andrew Chesterman.
 
Luna Alonso, A.
Crónica de nosotros, X. L. Méndez Ferrín.
 
Cruces Colado, S. Traducción y cultura. De la ideología al texto, O. Carbonell i Cortés.
 
Alonso, A. L.
As palabras de Sartre.
 
Koss, A. Poetas galegos en lingua rusa.
 

 

 

Pereira Rodríguez, A.
Lorenzo García, L.

O mundo das axencias de tradución na comunidade galega.

 
Constenla Bergueiro, G. Traducións para o galego 1998.
 
Fernández Ocampo, A.
Struga e Curtea de Arges: os lugares da palabra traducida.
 
Álvarez Lugrís, A. XV Congreso da Federación Internacional de Tradutores, Mons, agosto 1999.
 
García Pérez, S.
V Jornadas sobre la traducción: La traducción audiovisual en el siglo XXI, verán de 1999.
 
Álvarez Lugrís, A. I Simposio sobre literatura inglesa y literaturas hispánicas. Hacia una colaboración profesional: estrategias para la traducción, Valencia, 21-23 de xuño de 1999.
 
VV. AA. Présas e trasnadas.