Número 1 (1995) Número 2 (1996) Número 3 (1997) Número 4 (1998) Número 5 (1999) Número 6 (2001) Números 7 e 8 (2002/2003) Números 9 e 10 (2003/2004) Número 11 (2005) Número 12 (2006)
 

11
-2005-

 


Fernández Rodríguez, M.
Escritura como renuncia. As traducións de Jose Ángel Valente.
 
Castro Buerguer, I. Unha visión sistemática das traducións de Cunqueiro no Faro de Vigo.
 
Jill Levine, S. Xogos verbais e tradución.
 
Dasilva, X. M. A república dos soños de Nélida Piñon, en galego.
 
Bueno Alonso, J. L. De Frisia a Fisterra, ou como facer unha tradución aliterativa á lingua galega do poema épico anglosaxón Beowulf.
 
Tavani, G. A tradución ó italiano de Xa vai o Grifón no vento de Alfredo Conde.
 
Montorio, B. Escalas dunha viaxe inacabada (traducir do galego ó éuscaro).
 
Malingret, L. Algunhas reflexións sobre a tradución literaria do galego ó francés.
 
Catarino, A. L. Tradução e edição: artes á deriva?
 
Ramos, E. Os "erros" de Erros e Tánatos.
 

 

 

Gómez Guinovart, X.
Torres-Padín, A.
Metodoloxía e ferramentas do traballo terminolóxico baseado en corpus: do Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo ó Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán.
   
Gómez Guinovart, X.
Sacau Fontenla, E.
Técnicas para o desenvolvemento de dicionarios de tradución a partir de córpora aplicadas na xeración do Dicionario CLUVI Inglés-Galego.
 
Yuste Frías, J. Ortografía técnica nos textos franceses (III): os símbolos (primeira parte).
 

 

 

Vieites, X. M. Traducir para o teatro. Ámbitos e niveis na xustificación das traducións.
 
Gutiérrez Izquierdo, R. Sobre a tradución da poesía lírica. Os sonetos de Shakespeare. Música e sentido: o soneto CXXVIII.
 

Cuquejo, M.

A elocuencia do silencio. As ondas de Virginia Wolf.

Carracedo Fraga, J.

A propósito dunha tradución dos Carmina Burana.
 

Dobarro Posadas, J.

Tradución ó galego de Metamorfosede Ovidio.
 

 

 

Ferreiro Vázquez, O.
Ao redor da tradución institucional. La traducción en el ámbito institucional: autonómico, estatal y europeo, de Cruces Colado & Luna Alonso (eds.).
 
Mascuñán Tolón, S. O nacemento da interpretación de conferencias. De París a Nurembergh. Naissance de l'interpretation de conférence.
 
Montero Domínguez, X.
Vocabulario de economía, de Almeida Alexandre, Fernando Manuel; Giménez Fernández, Eduardo Luis; Lores Insua, Francisco Xavier e Polomé Philippe (cords.).
 
Dasilva, X. M. Os procedementos técnicos de tradución (volta tras volta). Procedimentos técnicos de tradução (Uma nova proposta), de Gonçalves Barbosa.
 
Fernández Ocampo, A.
Baixo o impulso da repetición. Historia de la traducción en España, de Lafarga & Pegenaute (eds.).
 
Rodríguez Barcia, M. As recensións de BIVIR. Daisy Miller.
 
Silva Fernández, V.
As ondas, de Virginia Wolf.
 
Garrido Vilariño, X. M. A escritura resiste á barbarie? O diario de Ana Frank.
García Fonte, A.
A república dos soños, de Nélida Piñón.
 
Palacio Sánchez, A. Babel entre nós. Escolma dos textos sobre a tradución en Galicia.
 

 

 

Constenla Bergueiro, G.

Traducións para o galego no ano 2004: unha boa colleita.

 
García Bugarín, L. Traspasando fronteiras. Traducións do galego a outras linguas.
 
Dasilva, X. M.
O éxito de A república dos soños en Galicia (xunto cunha reflexión de Nélida Piñón sobre o feito tradutor).
 
Álvarez Lugrís, A. IV Premio Plácido Castro de tradución (2005).
 
Álvarez Lugrís, A.
V Simposio galego de tradución: En voz allea.
 
  Notas para os autores.