Asociación de Traductores Galegos


Biblioteca Virtual de Traduccións ó Galego

Novas

Estatutos

Membros

Viceversa

O Correo da Unesco

Enlaces


ADVERTENCIA

As versións galegas dos textos incluídos son propiedade dos seus traductores e están amparadas polo correspondente rexistro de propiedade intelectual. Poden empregarse libremente para uso particular ou docente. Calquera edición venal destes textos debe ser acordada previamente coa Asociación de Traductores Galegos.

Biblioteca Virtual de Traduccións ó Galego

Dirección: Xulián Maure

Revisión dos textos: Antón Palacio

Secretaría: Alberto Álvarez Lugrís

Edición web: Gonzalo Navaza e Raúl Araya Tauler

TEXTOS

Última actualización 29 xullo 1999

Esta páxina foi deseñada para unha resolución de 800x600, e foi probada co Netscape Navigator e o MS Internet Explorer.